Nový Passat.
O krok vpred. Tak ako vy.

Passat sa prezentuje suverénnym dizajnom a technikou.
Predstavuje perfektnú symbiózu komfortu, elegancie a dynamiky pre ľudí,
ktorí si v živote vedia stanoviť priority.