Golf. Das Auto.

Golf tvorí už generácie svoju vlastnú triedu. Žiadne iné vozidlo
nesprístupnilo ľuďom toľko inovatívnych technológií. Teraz
vytvára nový míľnik.